Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. - Επιστημονική Εταιρεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΟΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

  Μέρος των εργασιών παρουσιάστηκε στα πλαίσια συμποσίου στο 11th Conference of the European Family Therapy Association, Systemic Resonances and Interferences, που έλαβε χώρα στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, 7-10/9/2022.

  Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, είναι ένα ιατροκεντρικό νοσοκομείο που περιθάλπει κυρίως ασθενείς με σωματικούς τραυματισμούς μετά από ατυχήματα, όπου μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αναπηρία ή και τον θάνατο. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ψυχολόγοι με συστημικό προσανατολισμό, υπό την επίβλεψη συστημικού ψυχοθεραπευτή, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους στο πλαίσιο του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου. Εμπνευσμένοι από την Ιατρική Οικογενειακή Θεραπεία (MedFT), σχεδίασαν παρεμβάσεις που θα διευκόλυναν τη συνεργασία με τους γιατρούς και θα βοηθούσαν ασθενείς και οικογένειες να αντιμετωπίσουν τον σωματικό τραυματισμό, κάνοντας όλες τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες της ζωής τους μετά το ατύχημα. Βασικό μέλημα που διέπει αυτές τις παρεμβάσεις ήταν η δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου νοσοκομείου, τόσο για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους, όσο και για το προσωπικό, έναν ασφαλή χώρο περίθαλψης που θα μπορούσε να προωθήσει την ενεργή συμμετοχή και τη συνδεσιμότητα σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους. Παρουσιάζεται η περίπτωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, η επίδραση του τραυματισμού στα δυναμικά της οικογένειας, η περίπτωση ασθενή με σωματικό τραυματισμό και απώλεια και σκέψεις, όπως και αναστοχασμοί για την εποπτεία των ψυχολόγων που εργάζονται σε νοσοκομειακό πλαίσιο.

  Systemic interventions for physical injury: Promoting biopsychosocial model

  KAT Attica general hospital is a medical-centered hospital that mainly treats patients with physical injuries after acute accidents which usually result in disabilities or even death. In the last four years, systemic-oriented psychologists, supervised by a systemic psychotherapist, tried to address the therapeutic needs of medical patients and their families within the context of the biopsychosocial model. Inspired by Medical Family Therapy (MedFT), they structured interventions that would facilitate collaboration with physicians and help patients and families cope with the traumatic injury by making all necessary adjustments, so as to come to terms with a changed life. A basic concern underlying these interventions was to create a more humanized hospital for staff, patients and their families, a safe place of care that could promote agency and connection in a critical time in their life. The following articles are about the case of the intensive care unit, the impact of injury on family dynamics, the case of a patient with physical injury and loss, and also thoughts and reflections on supervising psychologists working in a hospital setting.

  Διαβάστε το επόμενο άρθρο:

  ΑΡΘΡΟ 14/ ΤΕΥΧΟΣ 23, Οκτώβριος 2023

  Εφαρμόζοντας τη συστημική θεωρία και πρακτική σε νοσοκομειακό πλαίσιο: Η περίπτωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

  Κυριακή Βαγενά, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, ΓΝΑ ΚΑΤ
  Επόμενο >

  ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  Υποστηρίξτε την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού "Συστημική Σκέψη & Ψυχοθεραπεία" κάνοντας μια δωρεά.Δωρεά