Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. - Επιστημονική Εταιρεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εταιρίες

 1. E F T A - European Family Therapy Association
 2. Συστημική Εταιρία Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε)
 3. RICERCA E TERAPIA SISTEMICA - S.I.R.T.S
 4. Association Belge pour l'Intervention et la Psychothérapie Familiale Systémique (ABIPFS)
 5. Belgische Vereniging voor Relatie en Gezintherapie en Systeeminterventie (BVRGS)
 6. Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse
 7. Société Française de Thérapie Familiale
 8. Société française de thérapie familiale psychanalytique
 9. American Association for Marriage and Family Therapy (AAMFT)
 10. American Family Therapy Academy (AFTA)

Περιοδικά

 1. American Journal of Family Therapy
 2. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux
 3. Human Systems
 4. Journal of Family therapy
 5. Thérapie Familiale
 6. Family Process - All Issues - Wiley Online Library

Κέντρα Εκπαίδευσης

 1. Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α.)
 2. Institute of Family Therapy of the Open Psychotherapy Centre, Athens, Greece
 3. Ackerman Institute for the Family
 4. The Mental Research Institute in Palo Alto
 5. Systems-Centered Training and Research Institute

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο.

Ενημέρωση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Πληρωμή