Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. - Επιστημονική Εταιρεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Εισαγωγή

Στο δικτυακό τόπο της «Ελληνικής Εταιρίας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας», η οποία εδρεύει στη ΑΘΗΝΑ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ.Κ. 11528 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νικόλαο Μαρκέτο (Πρόεδρος Δ.Σ.), https://hestafta.org λειτουργεί λογισμικό τύπου «Cookies». Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία) με μορφή απλού κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα κινητό τηλέφωνο- «smartphone» ή ένα «tablet»), όταν αυτοί επισκέπτονται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο.

Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του τρόπου παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο hestafta.org δεν επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών που ταυτοποιούν τους χρήστες ούτε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο που τηρείται στους υπολογιστές αυτών.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ένας χρήστης, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του, τη χρήση συνδέσμων από και προς τον εκάστοτε δικτυακό τόπο και λοιπές «τεχνικής φύσεως» πληροφορίες.

Κατηγορίες των «Cookies»

Αναγκαία (Λειτουργικά)

Τα «Αναγκαία Cookies» βοηθούν στην ορθή λειτουργία ενός δικτυακού τόπου διευκολύνοντας βασικές λειτουργίες, όπως η πλοήγηση των χρηστών και η πρόσβασή τους σε ασφαλείς περιοχές. Μία ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα «cookies».

Προτίμησης (Λειτουργικά)

Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να «απομνημονεύει» πληροφορίες, βάσει των οποίων μεταβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας της ή παρουσίασης των πληροφοριών, ώστε να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη(π.χ. προτιμώμενη γλώσσα).

Στατιστικά

Τα «Στατιστικά Cookies» βοηθούν να καταστεί σαφές πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας πληροφορίες ανώνυμα.

Εμπορικής Προώθησης

Τα «Cookies Εμπορικής Προώθησης» χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της δραστηριότητας των επισκεπτών ενός ιστοτόπου, με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι σχετικές και ελκυστικές για αυτούς.

Τα «Cookies» του παρόντος διαδικτυακού τόπου

Στο δικτυακό τόπο hestafta.org έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τα ακόλουθα «cookies»:

Αναγκαία (Λειτουργικά)

ΟΝΟΜΑΠΗΓΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗΞΗ
CONSENTgoogle.comΣυλλέγει ανώνυμα δεδομένα για το Google Analytics.20 χρόνια
1P_JARgoogle.comΣυλλέγει ανώνυμα δεδομένα για το Google Analytics.1 μήνας
APISIDgoogle.comΒελτιώνει την εμπειρία χρήσης όταν στην ιστοσελίδα υπάρχει Google Maps.2 χρόνια
NIDgoogle.comΒελτιώνει την εμπειρία χρήσης όταν στην ιστοσελίδα υπάρχει Google Maps.6 μήνες
storefront.Identityhestafta.orgΑποθηκεύει τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στην ιστοσελίδα.15 ημέρες

Προτίμησης (Λειτουργικά)

ΟΝΟΜΑΠΗΓΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗΞΗ
CookieConsenthestafta.orgΑποθηκεύει προτιμήσεις του χρήστη ως προς τη συγκατάθεση χρήσης cookies.1 χρόνος

Στατιστικά

ΟΝΟΜΑΠΗΓΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗΞΗ
_gahestafta.orgΣυλλέγει στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας μέσω Google Analytics.2 χρόνια
_gidhestafta.orgΣυλλέγει στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας μέσω Google Analytics.1 ημέρα
_ga_hestafta.orgΣυλλέγει στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας μέσω Google Analytics.2 χρόνια
_gac_gb_hestafta.orgΣυλλέγει στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας μέσω Google Analytics.90 ημέρες

Εμπορικής Προώθησης

Δεν χρησιμοποιούνται cookies Εμπορικής Προώθησης.

Τρόπος Διαχείρισης και διαγραφής των «Cookies»

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (φυλλομετρητές –browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Οι χρήστες έχουν μέσω του φυλλομετρητή τους τη δυνατότητα να επιτρέπουν την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιούν / διαγράφουν τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιούνται κάθε φορά που επισκέπτονται δικτυακούς τόπους όπου λειτουργούν «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των «Cookies» βρίσκονται συνήθως εντός των καταλόγων («μενού») «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης.

Οι χρήστες πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι, σε περίπτωση που απορρίψουν ή απενεργοποιήσουν τα «Cookies» του παρόντος δικτυακού τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων του ενδέχεται να περιοριστεί. Επίσης, πρέπει να καταστεί σαφές στους χρήστες ότι με την απενεργοποίηση ενός «Cookie» ή μιας κατηγορίας «Cookies», δε διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησής τους. Μια τέτοια ενέργεια πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο το χρήστη, ο οποίος απαιτείται να τροποποιήσει τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Επισήμανσης Cookies;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Επισήμανση Cookies όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Επισήμανση Cookies ή στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουμε λειτουργίες Cookies στον διαδικτυακό μας τόπο, θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας μας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Επισήμανση Cookies ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την παρούσα επισήμανση Cookies, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 220 1665 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hestafta@gmail.com.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο.

Ενημέρωση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Πληρωμή