Η “Συστημική Σκέψη & Ψυχοθεραπεία” είναι ενα ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό, που δίνει την δυνατότητα στους επαγγελματίες που ασχολούνται με οικογένειες, ζευγάρια και ευρύτερες ομάδες να δημοσιεύουν άρθρα σχετικά με τη θεωρία, την έρευνα, την κλινική πρακτική και την εκπαίδευση.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

  • Η προαγωγή της κατανόησης των ανθρώπινων σχέσεων σε μικρά και ευρύτερα συστήματα, με τη δημοσίευση άρθρων σχετικά με τη θεωρία, την έρευνα, την κλινική πρακτική και την εκπαίδευση.
  • Η ανάπτυξη της Θεραπείας Οικογένειας και η επαγγελματική ανάπτυξη των θεραπευτών μέσω της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών.
  • Η ανάδειξη συγγραφέων στη Συστημική Θεραπεία.
  • Η ανάπτυξη και ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ όλων των σχολών σκέψης στην οικογενειακή θεραπεία.