Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. - Επιστημονική Εταιρεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ28/12/2019

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με κριτήριο το ενδιαφέρον μας για την διαχρονική λογοτεχνική αξία των αρχαίων κειμένων και την ανάγκη μας να κάνουμε ένα διάλογο μεταξύ αρχαίας τραγωδίας και ψυχοθεραπείας, συστήσαμε μια ομάδα μελέτης αρχαίων κειμένων. Στο πλαίσιο της ΕΕΣΣΚΕΨΟ, οργανώθηκε μια ομάδα ψυχοθεραπευτών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι) με κοινή ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση. Στην ομάδα συμμετέχουν και τρεις φιλόλογοι που συμβάλλουν με τη γνώση τους στην κατανόηση του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου κάθε τραγωδίας. Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα και κάθε συνάντηση επικεντρώνεται στη μελέτη και ανάλυση μιας τραγωδίας. Οι συναντήσεις της ομάδας γίνονται σε αίθουσα του προγράμματος “Αθηνά” στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Σκοπός: μέσα από τη συνάντηση με το αρχαίο κείμενο να εμπλουτιστεί η θεραπευτική ματιά και η αποκτηθείσα γνώση να αξιοποιηθεί στην ψυχοθεραπευτική εργασία.

Υλικό και μέθοδοι: Αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, ανάλυση του μύθου και αναζήτηση κοινού τόπου τραγωδίας και σύγχρονης πραγματικότητας μέσα από την ανάλυση ψυχοθεραπευτικών περιστατικών

Υπεύθυνη προγράμματος: Κ. Θεοδωράκη

  • 2018-2019: 4 συναντήσεις ως σήμερα (διεξάγεται)

  • 2017-2018: 9 συναντήσεις

  • 2016-2017: 7 συναντήσεις

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο.

Ενημέρωση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Πληρωμή