Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. - Επιστημονική Εταιρεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ17 Ιουνίου 2011

ΥΙΟΘΕΣΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΔIΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σεμινάριο με τους Francesco Vadilonga και Gloriana Rangone.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑΠαρασκευή, 17 Ιουνίου 2011ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο.

Ενημέρωση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Πληρωμή