Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Δεκέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019

Πρόγραμμα επτά (7) πεντάωρων μηνιαίων συναντήσεων που θα διεξάγωνται Σάββατο πρωί και απευθύνεται σε ομάδα 12 ψυχολόγων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο νησί της Χίου και οργανώθηκε από το Σύλλογο Ψυχολόγων της Χίου.

Η ημερομηνία διεξαγωγής μπορεί να αλλάξει σε 22/6/2019.