Συνηχήσεις μεταξύ της διδασκαλίας των σοφιστών και της κριτικής οπτικής του Allen Frances προς το DSM-5

Πρόκειται για μια συνήχηση των εννοιών νόμιμο-ηθικό-δίκαιο μεταξύ δύο χρονικών περιόδων. Η μία χρονική περίοδος είναι ο 5ος π.Χ. αιώνας στην Αθήνα, ένας αιώνας κατά τον οποίο συνέρρεαν στην Αθήνα πολλοί διάσημοι στοχαστές, που συνέβαλαν σε μια μεγάλη ανταλλαγή ιδεών, με αποτέλεσμα να μπουν τα θεμέλια της θεωρητικής σκέψης και άρα της φιλοσοφίας και της επιστήμης, όπως την ξέρουμε σήμερα.