Η Ψύχωση δεν είναι Αρρώστια αλλά μια Στρατηγική Επιβίωσης σε Σοβαρό Άγχος: Μια Προσθήκη στη Φαινομενολογική Θεώρηση των Πραγμάτων

Η φαινομενολογία συχνά εξετάζει την ψύχωση ως μια ορισμένη παθολογική κατάσταση. Σε αυτή την εργασία, η ψύχωση δεν θεωρείται ως (παθολογική) κατάσταση αλλά ως ένας τρόπος αντίδρασης σε ακραίες καταστάσεις.

Θεραπεία ομάδας γονέων των ασθενών με ψύχωση

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια συστημική προσέγγιση στην εργασία με ομάδες γονέων ασθενών με ψυχικές ασθένειες. Οι στενοί συγγενείς, ειδικά οι μητέρες, επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας των ασθενών με ψύχωση.

Νοηματοδότηση και διαχείριση της εμπειρίας των φωνών μέσα από το θεραπευτικό μοντέλο των Romme και Escher: Κλινική μελέτη περίπτωσης

Η παρούσα κλινική μελέτη περίπτωσης αφορά μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση με βάση το μοντέλο των Romme και Escher (2000) με ένα ενήλικα άνδρα σε οξεία φάση ψύχωσης με εμπειρία ακρόασης φωνών. Ο στόχος της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης ήταν η αποκωδικοποίηση του νοήματος των φωνών και η σύνδεσή τους με την προσωπική ιστορία του ατόμου.