Μια άλλη «ανάγνωση-κατασκευή» πάνω στον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή

Θα περιγράψω την τραγωδία «Φιλοκτήτης» ως μια θεραπευτική διεργασία συστημικού τύπου. Η τραγωδία ξεκινά με το σχέδιο εξαπάτησης του Φιλοκτήτη από τους Οδυσσέα και Νεοπτόλεμο, προκειμένου να τον πείσουν να πάει στην Τροία για να βοηθήσει στη λήξη του Τρωικού πολέμου.