Ψυχο-ανθρωπολογία και μια εναλλακτική ιστορία οικογένειας

O άνθρωπος και οι κοινωνικές ομάδες που απαρτίζονται από ανθρώπους, αποτελούν ανοιχτά συστήματα που διέπονται, εκτός των άλλων, και από διεργασίες ψοιχοκοινωνικές, κοινωνικοπολιτιστικές και κοινωνικοοικονομικές. Στο πλαίσιο αυτό, η διερεύνηση της σχέσης ατομικού/ψυχικού και κοινωνικού /πολιτισμικού παραμένει διαχρονικά ένα από τα καίρια ζητούμενα των κοινωνικών επιστημών ...

Η Ποιητική Λειτουργία της Ψυχοθεραπείας: Ψυχοθεραπεία και Τέχνη στην Απεξάρτηση

Η θεραπεία απεξάρτησης αποβλέπει στη μεταμόρφωση αυτού του ακραία αποξενωμένου ατόμου σε κοινωνικό υποκείμενο. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο, με τη βοήθεια της Ψυχοθεραπείας και της Τέχνης.