Επιβιώνοντας στην ψυχιατρική ως συστημικός θεραπευτής

Παρόλο που η συστημική θεραπεία δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, στις μέρες μας οι συστημικοί θεραπευτές απομακρύνονται από το πεδίο της ψυχιατρικής. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη δική του εμπειρία για να διατυπώσει τα επιχειρήματά του υπέρ της παρουσίας του συστημικού μοντέλου στο πεδίο της ψυχιατρικής.