Εμπειρίες ειδικευόμενης εν καιρώ κρίσης – ο ρόλος της ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης σε δημόσια πλαίσια

Στις μέρες μας, και κάτω από τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις που έφερε η πλανητική οικονομική κρίση, το κλινικό έργο και η συνεργασία με ασθενείς γίνονται όλο και περισσότερο πιεσμένα και σύμπλοκα. Παράλληλα με τις κλινικές προκλήσεις που, ήδη, υφίστανται στο πεδίο της φροντίδας ψυχικής υγείας, πολλά νέα κοινωνικά προβλήματα και πρακτικά ζητήματα προστίθενται, σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας