Κατάρτιση Συστημικής Προσέγγισης με Ζευγάρια: Δημιουργώντας Λειτουργικούς Γάμους

Αυτό το άρθρο είναι μία σύντομη εισαγωγή της συστημικής άποψης στη θεραπεία ζεύγους. Επίσης, εισάγει την αλληλουχία των συστημικών παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για την κατασκευή εκείνου του συστήματος που επιτρέπει στο ζευγάρι να επιτύχει τους στόχους τους. Αυτές οι παρεμβάσεις ακολουθούνται στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξης του συστήματος.