Ταυτότητα και Απώλεια σε έφηβους μετανάστες: Σύγκρουση, Επανασύνδεση/Ανακατάταξη και Συμφιλίωση

Η σχολική αποτυχία, λόγω μαθησιακών δυσκολιών, είναι ο συνηθέστερος λόγος παραπομπής στον ειδικό, εφήβων που φοιτούν στο γυμνάσιο. Συχνά όμως κάτω από την «αιτία» παραπομπής υπάρχουν ιστορίες μη ειπωμένες, ιστορίες που συνδέονται με ένα «πριν και μετά», που συνθέτει ένα μωσαϊκό ταυτότητας παγωμένο και δυσλειτουργικό για το άτομο, με εμφανές «σινιάλο» την σχολική αποτυχία, εκεί που δεν εξηγείται άλλως

Ίδρυμα: Όταν το κρεβάτι σου είναι το μόνο καταφύγιο

Ο χώρος είναι μία από τις διαστάσεις που ούτε η οικογένεια ούτε ένας άλλος θεσμικός φορέας μπορούν να παραβλέψουν. Και τα δύο εγγράφονται στην πραγματικότητα μόνο μέσω χωροταξικών, αρχιτεκτονικών και κανονιστικών διατάξεων.