Η Ψύχωση δεν είναι Αρρώστια αλλά μια Στρατηγική Επιβίωσης σε Σοβαρό Άγχος: Μια Προσθήκη στη Φαινομενολογική Θεώρηση των Πραγμάτων

Η φαινομενολογία συχνά εξετάζει την ψύχωση ως μια ορισμένη παθολογική κατάσταση. Σε αυτή την εργασία, η ψύχωση δεν θεωρείται ως (παθολογική) κατάσταση αλλά ως ένας τρόπος αντίδρασης σε ακραίες καταστάσεις.