Σκέψεις για τη Μεταβίβαση και τη Συστημική Προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία. Με Αφορμή το Βιβλίο “Η πράξη της Μετάβασης” του Σωτήρη Μανωλόπουλου

Με αφορμή το βιβλίο του Σωτήρη Μανωλόπουλου «Η Πράξη της Μεταβίβασης», επιχειρείται αναρώτηση γύρω από τη χρήση και εφαρμογή της μεταβιβαστικής πράξης από τους ψυχοθεραπευτές που εργάζονται βάσει της συστημικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία.

Μέσα σε έναν «ανεμοστρόβιλο»: Μια Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση των εμπειριών μιας θεραπευόμενης με κρίσεις πανικού

Τα τελευταία χρόνια, η βιβλιογραφία συνδέει τις κρίσεις πανικού κυρίως με δυσκολίες στην επίλυση συγκρούσεων, στη ρύθμιση συναισθημάτων και στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και με οικογενειακά μοτίβα και γεγονότα του κύκλου ζωής.