Διπλοί Δεσμοί, Συστήματα, Ιδρύματα και … Αποχαιρετισμοί

Στο άρθρο γίνεται μια παρουσίαση νεότερων εφαρμογών του διπλού δεσμού σε ευρύτερα πλαίσια, όπως είναι τα ιδρύματα. Πρόκειται για μια προσέγγιση που διατυπώθηκε από ομάδα γαλλόφωνων, κυρίως, συγγραφέων και συνδέθηκε με το ρεύμα του κονστρουκτιβισμού στη συστημική οικογενειακή θεραπεία.