Η μεγάλη (ψυχοθεραπευτική) ομάδα: The large Group. Μια βιωματική εμπειρία

To κλινικό υλικό που θα παρουσιαστεί αφορά στις συνεδρίες ενός Large Group που έλαβε χώρα στα πλαίσια ενός μονοετούς μετεκπαιδευτικού προγράμματος, στα δυναμικά ομάδας που υλοποιήθηκε την περίοδο 2012-2013. Η μελέτη του υλικού αυτού του θεραπευτικού πλαισίου (large group) σχετίζεται με το πέρασμα από την επίδραση της ενδοψυχικής οργάνωσης του ατόμου, στις σχέσεις που αυτό εγκαθιδρύει, και στην αλληλεπίδραση, ...