Το Συνδυαστικό Μοντέλο Oμαδικής Ψυχολογικής Παρέμβασης σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 – Το παράδειγμα του Νεανικού Διαβήτη και η Οικογένεια

Ως χρόνια νόσος ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 επιφέρει αλλαγές τόσο σε βιολογικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο στους ασθενείς. Λόγω της πρώιμης έναρξης της νόσου, η διάγνωση του διαβήτη συνδέεται με ψυχολογική κρίση στην οικογένεια, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές τόσο στο ίδιο το άτομο που νοσεί, στο οικογενειακό του περιβάλλον αλλά και στην πορεία της νόσου.