Το φαινόμενο της συνήχησης: Όταν ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος αλληλεπιδρούν με αφορμή τους «Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπάς τους»

Η συνήχηση είναι ένα συχνό φαινόμενο που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των οικογενειακών συνεδριών. Στην ψυχοθεραπεία ο όρος εισήχθη από το Foulkes στο πεδίο της ομαδικής ανάλυσης. Στη συνέχεια ο Elkaim αξιοποίησε την έννοια της συνήχησης στα πλαίσια των ανθρωπίνων συστημάτων και τη χρησιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό ως εργαλείο εποπτείας θεραπευτών.