Το οδοιπορικό από τις χαμένες πατρίδες στον «επαναπατρισμό» του εαυτού: Η οικογενειακή θεραπεία ως ένας ασφαλής τόπος επεξεργασίας και επούλωσης της διαγενεακής μετάδοσης της τραυματικής εμπειρίας της προσφυγιάς από την πλευρά του άνδρα

Μέσα από τη θεραπευτική μας πρακτική γνωρίζουμε ότι η επεξεργασία του ψυχικού τραύματος αποτελεί μια χρόνια και επίπονη διαδικασία. H βιοψυχοκοινωνική αποδιοργάνωση, που συνήθως επιφέρει στο άτομο, δρα διαβρωτικά τόσο στον πυρήνα της ύπαρξής του όσο και στις αλληλεπιδράσεις του με τα συστήματα στα οποία ανήκει ενώ διαπερνά τις επόμενες γενιές ...

“Το μακρύ, σύντομο ταξίδι μιας μικρής, μεγάλης ομάδας (large group) μέσα στο πέλαγος των δυναμικών της”: μια βιωματική καταγραφή της εμπειρίας μου ως συμμετέχουσα σε συνεδρίες μεγάλης ομάδας

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά στη βιωματική καταγραφή της εμπειρίας μου ως συμμετέχουσα σε συνεδρίες μεγάλης ομάδας που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια ενός μονοετούς πανεπιστημιακού προγράμματος κλινικής μετεκπαίδευσης στα δυναμικά ομάδας που έλαβε χώρα στην Αθήνα από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο 2015.