Ψυχο-ανθρωπολογία και μια εναλλακτική ιστορία οικογένειας

O άνθρωπος και οι κοινωνικές ομάδες που απαρτίζονται από ανθρώπους, αποτελούν ανοιχτά συστήματα που διέπονται, εκτός των άλλων, και από διεργασίες ψοιχοκοινωνικές, κοινωνικοπολιτιστικές και κοινωνικοοικονομικές. Στο πλαίσιο αυτό, η διερεύνηση της σχέσης ατομικού/ψυχικού και κοινωνικού /πολιτισμικού παραμένει διαχρονικά ένα από τα καίρια ζητούμενα των κοινωνικών επιστημών ...