Θεραπεία ομάδας γονέων των ασθενών με ψύχωση

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια συστημική προσέγγιση στην εργασία με ομάδες γονέων ασθενών με ψυχικές ασθένειες. Οι στενοί συγγενείς, ειδικά οι μητέρες, επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας των ασθενών με ψύχωση.