Από τα ζευγάρια στην οικογένεια καταγωγής : το Κινητό Γενεόγραμμα για Ζευγάρια – (Genogramma Mobile per Coppie – GMC ©). Μια διερευνητική και θεραπευτική μέθοδος

Οι συγγραφείς περιγράφουν μια τεχνική με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία με ζευγάρια. Το εργαλείο Κινητό Γενεόγραμμα για Ζευγάρια (GMC ©) ξεκίνησε απο μια ιδέα και συνάμα απο την κλινική εμπειρία που απέκτησε στο πεδίο της θεραπείας ζεύγους ένας εκ των συγγραφέων του παρόντος άρθρου, ο Maurizio Coletti.