Πολλοί εσωτερικοί συγγραφείς: Πρακτική κατανόηση του «πολυφωνικού εαυτού» στην ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια άσκηση που αξιοποιούμε στα πλαίσια της εκπαίδευσης θεραπευτών με στόχο την κατανόηση της έννοιας του πολυφωνικού εαυτού. Οι εκπαιδευόμενοι θεραπευτές μαθαίνουν να εντοπίζουν διαφορετικές φωνές σε αυτοβιογραφικές συνεντεύξεις, ημερολόγια και γράμματα βάσει της μεθοδολογίας που ο William Stiles εφαρμόζει σε θεραπευτικές συνεντεύξεις.