Δήμητρα και Περσεφόνη: Οικογενειακή Θεραπεία Μητέρας-Κόρης

Η σχέση μητέρας-κόρης κατά τη διάρκεια των κοινών ψυχοθεραπευτικών συνεδριών παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μέσα από αυτή αναδύονται μια σειρά από ζητήματα που συνδέονται με τη δυνατότητα διαφοροποίησης των δύο γυναικών, ιδιαίτερα αν απουσιάζει ο πατέρας.