Τα πολλαπλά πρόσωπα της κρίσης

Αρχικά επιχειρείται ένας ορισμός της κρίσης και της συνάντησης του ατόμου με αυτήν. Επιχειρείται επίσης η σύνδεση της σημερινής κρίσης με κοινωνικές εξελίξεις που προηγήθηκαν και την ανέλιξη πολιτιστικών απαιτήσεων και συγκρούσεων. Η κρίση των δυτικών κοινωνιών μπορεί να γίνει κατανοητή με βάση ...

Η Αυτοκτονία στην Ελλάδα της Κρίσης: Μια Θεωρητική Συζήτηση

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της αυτοχειρίας από ψυχολογική, κοινωνιολογική, ανθρωπολογική και υπαρξιακή σκοπιά. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περίπου 800.000 άνθρωποι πέθαναν από αυτοκτονία το 2017, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός στην Ελλάδα για το 2013 είναι 533.