Ίδρυμα: Όταν το κρεβάτι σου είναι το μόνο καταφύγιο

Ο χώρος είναι μία από τις διαστάσεις που ούτε η οικογένεια ούτε ένας άλλος θεσμικός φορέας μπορούν να παραβλέψουν. Και τα δύο εγγράφονται στην πραγματικότητα μόνο μέσω χωροταξικών, αρχιτεκτονικών και κανονιστικών διατάξεων.