Τοξικές Μορφές Αγάπης: Αρνητικές Συνέπειες της Γονικής Φροντίδας

Πρόλογος Tο παρόν άρθρο εξετάζει ορισμένες αρνητικές συνέπειες στην εξελισσόμενη σχέση γονιού παιδιού, προσεγγίζοντας παράλληλα κάποιες θεωρίες για τις αντικειμενότροπες σχέσεις. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τις θεωρίες του Bion για την «προβλητική ταύτιση»