Η Αυτοκτονία στην Ελλάδα της Κρίσης: Μια Θεωρητική Συζήτηση

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της αυτοχειρίας από ψυχολογική, κοινωνιολογική, ανθρωπολογική και υπαρξιακή σκοπιά. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περίπου 800.000 άνθρωποι πέθαναν από αυτοκτονία το 2017, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός στην Ελλάδα για το 2013 είναι 533.