Χρόνος και συγχρονισμός στη θεραπεία με αναφορά σε επιλεγμένες φιλοσοφικές και ανθρωπολογικές ιδέες

Το άρθρο εξετάζει επιλεγμένες έννοιες του χρόνου από φιλοσοφικές και ανθρωπολογικές απόψεις και τη σχέση τους με την ψυχοθεραπεία, με αναφορά στο έργο των Freud και Palazzoli.