“Το μακρύ, σύντομο ταξίδι μιας μικρής, μεγάλης ομάδας (large group) μέσα στο πέλαγος των δυναμικών της”: μια βιωματική καταγραφή της εμπειρίας μου ως συμμετέχουσα σε συνεδρίες μεγάλης ομάδας

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά στη βιωματική καταγραφή της εμπειρίας μου ως συμμετέχουσα σε συνεδρίες μεγάλης ομάδας που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια ενός μονοετούς πανεπιστημιακού προγράμματος κλινικής μετεκπαίδευσης στα δυναμικά ομάδας που έλαβε χώρα στην Αθήνα από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο 2015.

Από τα ζευγάρια στην οικογένεια καταγωγής : το Κινητό Γενεόγραμμα για Ζευγάρια – (Genogramma Mobile per Coppie – GMC ©). Μια διερευνητική και θεραπευτική μέθοδος

Οι συγγραφείς περιγράφουν μια τεχνική με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία με ζευγάρια. Το εργαλείο Κινητό Γενεόγραμμα για Ζευγάρια (GMC ©) ξεκίνησε απο μια ιδέα και συνάμα απο την κλινική εμπειρία που απέκτησε στο πεδίο της θεραπείας ζεύγους ένας εκ των συγγραφέων του παρόντος άρθρου, ο Maurizio Coletti.