Αυταπάτες, Απάτες και Παραληρήματα (Η διαφθορά ως ψυχική κατάσταση κατάργησης των ορίων της διαφοράς)

Τα φαινόμενα της διαφθοράς είναι οικουμενικά. Σε αυτήν την εργασία η διαφθορά μελετάται ως μια εγγενής συνιστώσα της ανθρώπινης φύσης και ως μια εγκληματική παθολογία. Αυτό που ενώνει τις δύο αυτές εκφάνσεις της διαφθοράς είναι μια διαταραχή της σκέψης.