Μια Υποδοχή του μικρού Παιδιού στον Κοινωνικό Χώρο «Τo Μεγάλο μας Σπίτι»

Το μικρό παιδί από την πρώτη μέρα της γέννησής του έχει την ανάγκη να προετοιμαστεί μαζί με τους γονείς του για την εισαγωγή του στην κοινωνία. Η πρώιμη κοινωνικοποίηση και η ασφαλής μετάβαση από την οικογένεια στην ομάδα των συνομηλίκων το προστατεύει από έναν τραυματικό αποχωρισμό, ως μια μορφή πρώιμης πρόληψης.