Τηλεμάχεια ή η αναζήτηση του πατέρα

Εξετάζονται οι πρώτες ραψωδίες της Οδύσσειας, μέσα από την οπτική της απουσίας του πατέρα. Θεωρείται ότι κατά την ανάπτυξη του κειμένου δίνεται στον αναγνώστη η δυνατότητα να παρακολουθήσει τη συγκρότηση της αναπαράστασης του πατέρα.