Η θεραπευτική σχέση και το απρόβλεπτο στην οικολογία της οικογενειακής συνεδρίας

Ένα ατέλειωτο άγχος διακατείχε ανέκαθεν τους θεραπευτές, εκπαιδευμένους και αφοσιωμένους στην υπηρεσία της επιστημονικής πρόβλεψης, να τελειοποιήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές τους δυνατότητες ώστε να επιτύχουν ασφαλέστερη θεραπευτική έκβαση. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες στιγμές στη θεραπεία, όπου, χωρίς προειδοποίηση, εισβάλλουν στη διαδικασία κάποια στοιχεία, όπως συναισθηματικές συναντήσεις, συνηχήσεις λεκτικές ή αισθητηριακές, τυχαία γεγονότα επιβαλλόμενα στο πλαίσιο, που οδηγούν τη θεραπεία σε εκτροπή από την αρχική πρόβλεψη.

Η αβεβαιότητα ως αποδοχή της πολυπλοκότητας του κόσμου και της άγνοιάς μας

Ο πολιτισμός μπορεί να ιδωθεί ως τρόπος αντιμετώπισης του απρόβλεπτου της ζωής και του προβλεπτού του θανάτου των ευάλωτων, εφήμερων και ατελών υπάρξεων που είμαστε οι άνθρωποι. Η ατομική, ομαδική και ιστορική εμπειρία της αποτυχίας των ανθρώπινων σχεδίων, αποδεικνύουν συνεχώς αυτό που δεν αντέχουμε να ξέρουμε