Η Ποιητική Λειτουργία της Ψυχοθεραπείας: Ψυχοθεραπεία και Τέχνη στην Απεξάρτηση

Η θεραπεία απεξάρτησης αποβλέπει στη μεταμόρφωση αυτού του ακραία αποξενωμένου ατόμου σε κοινωνικό υποκείμενο. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο, με τη βοήθεια της Ψυχοθεραπείας και της Τέχνης.