Ζούμε μια ζωή που δεν καταλαβαίνουμε

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζονται ενδείξεις μιας κατάρρευσης. Κατάρρευσης του νοήματος. Οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως ζώα πολιτισμικά. Ο τόπος καταγωγής και ο τόπος διαμονής τους είναι ένας τρόπος ζωής που εκφράζεται σε έναν πολιτισμό. Αυτό που είναι οι άνθρωποι δεν είναι τα γονίδια που έχει κάθε κύτταρό τους αλλά η έκφρασή τους και αυτή εξαρτάται από την ζωή που ζουν με άλλους.