Θεραπευτής: H τέχνη του να παραμείνεις άνθρωπος- Αναστοχασμοί πάνω στην εμπειρία μιας ομάδας διαλόγου στην ψυχοθεραπεία

Θεραπευτές από διαφορετικά επαγγελματικά πλαίσια συναντιούνται τα τελευταία δυόμιση χρόνια, με συχνότητα κάθε ενάμιση μήνα, για τέσσερες ώρες. Έναυσμα υπήρξαν οι αρχές του Ανοιχτού Διαλόγου του J. Seikkula και η αναζήτηση πώς θα ενσωματωθεί η διαλογικότητα στη θεραπευτική πράξη και στη σχέση των επαγγελματιών μεταξύ τους και κατ' επέκταση με τους χώρους που συναλλάσσονται.

Πώς γινόμαστε θεραπευτές: Μερικοί αναστοχασμοί. Τι παραμένει, τι αλλάζει με το πέρασμα των χρόνων

Η απόφασή μας να γίνουμε θεραπευτές αποτελεί μια δέσμευση στη δικιά μας ψυχική  ανάπτυξη και ωρίμανση, η οποία έχει πολλά κοινά με την ψυχική ανάπτυξη των θεραπευόμενών μας. Ποιες πλευρές της δικιάς μας ψυχικής ανάπτυξης είναι απαραίτητες για τη διεργασία του να γίνουμε θεραπευτές;