Η συμβολή της οικογενειακής θεραπείας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς εφήβων μεταναστών

Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός εφήβων μεταναστών που προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας για ψυχολογική βοήθεια και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων που παρουσιάζουν, επισημαίνουν την σημασία δημιουργίας πολιτισμικά ενημερωμένων θεραπειών.