Η αβεβαιότητα ως αποδοχή της πολυπλοκότητας του κόσμου και της άγνοιάς μας

Ο πολιτισμός μπορεί να ιδωθεί ως τρόπος αντιμετώπισης του απρόβλεπτου της ζωής και του προβλεπτού του θανάτου των ευάλωτων, εφήμερων και ατελών υπάρξεων που είμαστε οι άνθρωποι. Η ατομική, ομαδική και ιστορική εμπειρία της αποτυχίας των ανθρώπινων σχεδίων, αποδεικνύουν συνεχώς αυτό που δεν αντέχουμε να ξέρουμε