Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. - Επιστημονική Εταιρεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ06/11/2023

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης της Εταιρείας οργανώνει για τα μέλη της Εταιρείας, έναν κύκλο συναντήσεων παρουσίασης και συζήτησης περιστατικών. Προτείνεται η παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών ορισμένης θεματολογίας από δύο εισηγητές. Οι εισηγητές έχουν οριστεί για τον κύκλο αυτό από την εκπαιδευτική επιτροπή. Στην πορεία θα μπορούν να αναλάβουν παρουσίαση όλα τα μέλη της ομάδας.

Η παρουσίαση θα γίνεται μια Παρασκευή τον μήνα, από τον Νοέμβρη 2023 μέχρι και τον Ιούνιο 2024 (οκτώ συναντήσεις για την τρέχουσα περίοδο). Τόπος των συναντήσεων ορίζεται η Αίθουσα του Προγράμματος "ΑΘΗΝΑ" – Ξενίας 20 και ώρες 7.30-9.30μμ.

Τα μέλη της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον κύκλο των οκτώ συναντήσεων, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο hestafta@gmail.com

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο.

Ενημέρωση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Πληρωμή