Εισαγωγικά: Αναζητώντας στην ΠΟΛΗ μας τον ΛΟΓΟ, το ΗΘΟΣ και την ΤΕΧΝΗ

Το 9ο τεύχος του περιοδικού «Συστημική σκέψη και Ψυχοθεραπεία» είναι αφιερωμένο στο 9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της European Family Therapy Association (EFTA) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2016. Ο τίτλος του συνεδρίου ήταν «Πρωταρχικό και Πρωτότυπο στην Οικογενειακή Θεραπεία και Συστημική Πρακτική», ...

Θέση, Αντίθεση, Σύνθεση: Μια εναρκτήρια ομιλία για τη δημιουργία διαλόγου

Πριν τρία χρόνια, το 8ο Συνέδριο της EFTA πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται ότι όχι μόνο η Τουρκία, αλλά και όλος ο κόσμος μας έχει αλλάξει πολύ από τότε. Όλη η Ευρώπη έχει περάσει μια σημαντική μεταμόρφωση τα τελευταία τρία χρόνια με την τρομοκρατία, την επονομαζόμενη προσφυγική ...

Το οδοιπορικό από τις χαμένες πατρίδες στον «επαναπατρισμό» του εαυτού: Η οικογενειακή θεραπεία ως ένας ασφαλής τόπος επεξεργασίας και επούλωσης της διαγενεακής μετάδοσης της τραυματικής εμπειρίας της προσφυγιάς από την πλευρά του άνδρα

Μέσα από τη θεραπευτική μας πρακτική γνωρίζουμε ότι η επεξεργασία του ψυχικού τραύματος αποτελεί μια χρόνια και επίπονη διαδικασία. H βιοψυχοκοινωνική αποδιοργάνωση, που συνήθως επιφέρει στο άτομο, δρα διαβρωτικά τόσο στον πυρήνα της ύπαρξής του όσο και στις αλληλεπιδράσεις του με τα συστήματα στα οποία ανήκει ενώ διαπερνά τις επόμενες γενιές ...

Η κοινωνικοοικονομική περιθωριοποίηση και η σχέση της με την ψυχική λειτουργία: πώς μπορεί να βοηθήσει η θεραπεία οικογένειας;

Η έρευνα της ACE απέδειξε ότι οι δυσμενείς εμπειρίες, μεταξύ των οποίων και η φτώχεια, έχουν μια επί μακρόν διατηρούμενη επίδραση στην υγεία, σε συμπεριφορές και τις δυνατότητες του ζην. Η επίπτωση της στέρησης πηγών στη διαδικασία προσαρμογής στην πραγματικότητα, με συσσώρευση στρες και τραυματικών συστατικών, υπήρξε θέμα για πολλές μελέτες και η ΠΟΥ δήλωσε ότι η φτώχεια αποτελεί τον πρώτο παράγοντα κινδύνου ...

Μια Συστημική Ανάγνωση της «Ορέστειας»: «Ορέστεια» του Αισχύλου και Ψυχοκοινωνικό Πλαίσιο – Μικρή Εισαγωγή

Η περίοδος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, τον 5ο αιώνα ήταν η πιο σημαντική κατά την αρχαιότητα και σήμερα αναγνωρίζεται ως η αρχαιότερη του κόσμου. Αποτελεί το πιο μελετημένο θέμα της κλασικής ελληνικής ιστορίας. Τότε διαμορφώθηκαν υπερ-χρονικές και καθολικές αξίες, στις οποίες έστρεψε την προσοχή της η Ευρώπη κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης (14ος – 16ος αιώνας).

Η «Ορέστεια» ως Θεραπευτική Διεργασία

Κατά τη διάρκεια των μεγάλων Διονυσιακών εορτών, εκατοντάδες πολίτες όφειλαν να αποσπαστούν από τις καθημερινές τους ασχολίες, οικογενειακές, επαγγελματικές κ.α. και να τεθούν στη διάθεση των αρμοδίων για την διεξαγωγή των αγώνων. Η συμμετοχή τους είχε ανάλογη σημασία με την συμμετοχή στην Ηλιαία ή στη Βουλή, δηλαδή σαφώς πολιτική-συλλογική

Διαδραστικός Φθόνος στη Ζωή του Ζεύγους: Από την «Ορέστεια» στο Παρόν

Με το εμβληματικό άρθρο της «Φθόνος και Ευγνωμοσύνη» η Melanie Klein επέφερε μια μεγάλη στροφή στον φροϋδισμό και στην ψυχαναλυτική σκέψη συνολικά. Η θεωρητική συνεισφορά της Μ. Κlein στην έννοια του φθόνου την οδήγησε στο να παρατηρήσει και περιγράψει τον μηχανισμό της  προβλητικής ταύτισης, που αποτέλεσε τη γέφυρα ανάμεσα στο ενδοψυχικό και το διαδραστικό, ...

Θεραπευτής: H τέχνη του να παραμείνεις άνθρωπος- Αναστοχασμοί πάνω στην εμπειρία μιας ομάδας διαλόγου στην ψυχοθεραπεία

Θεραπευτές από διαφορετικά επαγγελματικά πλαίσια συναντιούνται τα τελευταία δυόμιση χρόνια, με συχνότητα κάθε ενάμιση μήνα, για τέσσερες ώρες. Έναυσμα υπήρξαν οι αρχές του Ανοιχτού Διαλόγου του J. Seikkula και η αναζήτηση πώς θα ενσωματωθεί η διαλογικότητα στη θεραπευτική πράξη και στη σχέση των επαγγελματιών μεταξύ τους και κατ' επέκταση με τους χώρους που συναλλάσσονται.