ISSN 2241-6773

Editor: Katia Charalabaki
Publisher: Nikos Marketos
Editing Committee: Rozalia Giannaki, Kia Thanopoulou, Katerina Theodoraki, Athanasia Kati, Dimitris Kokkalis, Nikos Marketos, Valeria Pomini, Theodora Skali, Katia Charalabaki