“Τα Γερμανικά Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας, τρεις γενιές μετά, από τη μία πλευτά τα Θύματα, από την άλλη οι Θύτες”: Κάποιες ψυχαναλυτικές σκέψεις με αφορμή το παράδειγμα της σφαγής στο Δίστομο.

Ναι, είτε το θέλω είτε όχι, είμαι ένας απόγονος των θυτών. Τη στιγμή της διάλεξής μου Κλάψε Γερμανία ο εγγονός μου είχε ακριβώς τη ίδια ηλικία με τον Αργύρη την εποχή του δράματος. Φαντάστηκα λοιπόν να εισέλθει στη ζωή του εγγονού μου μια τηλετραγωδία …