Συλλογική και Ατομική Ταυτότητα σε Περιόδους Αποσταθεροποίησης

«Τι είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε, αυτό που είμαστε;» Και το δεύτερο, «Τι είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε, αυτό που δεν θέλουμε να είμαστε;»