Η κοινωνικοοικονομική περιθωριοποίηση και η σχέση της με την ψυχική λειτουργία: πώς μπορεί να βοηθήσει η θεραπεία οικογένειας;

Η έρευνα της ACE απέδειξε ότι οι δυσμενείς εμπειρίες, μεταξύ των οποίων και η φτώχεια, έχουν μια επί μακρόν διατηρούμενη επίδραση στην υγεία, σε συμπεριφορές και τις δυνατότητες του ζην. Η επίπτωση της στέρησης πηγών στη διαδικασία προσαρμογής στην πραγματικότητα, με συσσώρευση στρες και τραυματικών συστατικών, υπήρξε θέμα για πολλές μελέτες και η ΠΟΥ δήλωσε ότι η φτώχεια αποτελεί τον πρώτο παράγοντα κινδύνου ...