Ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των παιδιών απέναντι στην ψυχική ασθένεια του γονέα: αξιοποιώντας τη σκέψη του παιδιού

Τα αρνητικά επακόλουθα της γονικής ψυχικής ασθένειας στα παιδιά δεν εξαρτώνται από την διάγνωση που έχει λάβει ο γονέας, αλλά από τη συμπεριφορά αυτού του γονέα,την ανταπόκριση άλλων σημαντικών ενηλίκων (τόσο συγγενών όσο και επαγγελματιών), και τον βαθμό στον οποίο έχει ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας του παιδιού.