Το «εξαρτάται» και το «και»: Τα εφόδια του θεραπευτή στην εποχή των μαγικών εικόνων

Η μακρόχρονη επαφή μου με μεγάλο αριθμό επαγγελματιών του χώρου μας επί δεκαετίες, μου έχει προσφέρει τη δυνατότητα να παρατηρώ τα φαινόμενα και να παρακολουθώ τις τάσεις σε ότι αφορά τον ρόλο που διαδραματίζουμε στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.